Fartomvandlare - konvertera enheter av fart och hastighet
Omvandlare:
Typ:
Mängd:Enhet:

Instruksjoner:

Med denna omvandlaren är det lätt att konvertera enheter av fart. Börja vid att skriva talet du vill omvandla i den översta text-boxen. Därefter välj enheten du vandlar om från från den översta välg-boxen. Efter detta välj enheten du vandlar om till från den nedarste välg-boxen. Om resultatet inte har kommit i den nedarste text-boxen, måste du trycka på "omvandla".

© info@omvandlare.com